Hoe gaat het nu verder?

De volgende maanden gaan we de praktische aspecten van de fusie uitwerken. Ten laatste op 31 december 2017 ronden de gemeenteraden van Sint-Amands en Puurs met een definitieve beslissing het fusieproces af. Ten laatste op dat moment legt men ook de naam van de nieuwe gemeente vast. Na de gemeenteraden stemt het Vlaams Parlement nog over een definitief fusiedecreet. Als al deze stappen een positief resultaat geven, gaat de nieuwe gemeente effectief van start op 1 januari 2019.
Icons4

STAP 1 – Mededeling aan gemeenteraadsleden

Op dinsdag 30 mei deelden de burgemeesters de fusieplannen mee aan de gemeenteraadsleden van beide gemeenten.

STAP 2 – Mededeling aan personeel en vakbonden

Op woensdag 31 mei lichtten we het personeel en de vakbonden van beide gemeentebesturen in.

STAP 3 – Lancering fusiewebsite

Fusiewebsite www.puurs-sint-amands.be ging online.

STAP 4 – Bedeling informatiefolder

Begin juni viel in alle brievenbussen van de gemeente Puurs en de gemeente Sint-Amands een informatiefolder over de redenen tot fusioneren.

STAP 5 – Infomomenten (15 en 22 juni 2017)

Van bij de eerste gesprekken willen we onze inwoners voldoende informeren en nodigen we hen uit op de infomomenten over de gezamenlijke toekomst van Sint-Amands en Puurs.

STAP 6 – Aanstelling onafhankelijk studiebureau

De gemeenteraden van Sint-Amands en Puurs stelden op respectievelijk 26 juni 2017 en 3 juli 2017 een onafhankelijk studiebureau met ervaring in samenwerking en gemeentelijke fusies aan om een fusierapport op te maken.

STAP 7 – Infomomenten fusierapport

Op 4 (Lippelo), 5 (Oppuurs), 6 (Sint-Amands) en 7 (Puurs) september organiseerden de gemeenten Sint-Amands en Puurs vier infomomenten. IDEA Consult stelde tijdens deze infomomenten het fusierapport voor aan onze inwoners. Nadien kregen zij de tijd om vragen en opmerkingen te formuleren.

STAP 8 – Bevestiging intentie tot fusioneren

Op 18 september 2017 spraken de gemeenteraden van Sint-Amands en Puurs zich, op basis van het fusierapport, principieel uit over een bestuurlijke fusie.

STAP 9 – Inventaris van alle werkdomeinen

Fusieteam gaat aan de slag om de vele praktische details op te lijsten en op te lossen.

STAP 10 – Definitieve beslissing (20 november 2017)

Uiterlijke definitieve beslissing tot fusie door de gemeenteraden van Sint-Amands en Puurs.

STAP 11 – Decreet van de Vlaamse overheid

Het Vlaams Parlement legt per decreet vast dat beide gemeente fusioneren.

STAP 12 – Gemeenteraadsverkiezingen (14 oktober 2018)

De burgers kiezen op gezamenlijke lijsten, aangezien het gaat over de bestuursploeg die vanaf 1 januari 2019 bestuurt.

Icons5

STAP 13 – De fusie wordt een feit (1 januari 2019)

De twee gemeenten/rechtspersonen Puurs en Sint-Amands houden op te bestaan en de nieuwe fusiegemeente/rechtspersoon onder een nieuwe naam neemt alle rechten en plichten over. De nieuw verkozen bestuursploeg gaat aan de slag in de nieuwe gemeente.