Hoe gaat het nu verder?

Sinds de aankondiging van de plannen tot fusie in mei 2017 zijn er al heel wat stappen ondernomen. We tonen onderaan het reeds afgelegde parcours en kijken natuurlijk ook al uit naar wat er in 2018 op het programma staat om de start van de nieuwe gemeente Puurs-Sint-Amands in goede banen te leiden.
Icons4

STAP 1 – Mededeling aan gemeenteraadsleden

Op dinsdag 30 mei 2017 deelden de burgemeesters de fusieplannen mee aan de gemeenteraadsleden van beide gemeenten.

STAP 2 – Mededeling aan personeel en vakbonden

Op woensdag 31 mei 2017 lichtten we het personeel en de vakbonden van beide gemeentebesturen in.

STAP 3 – Lancering fusiewebsite

Fusiewebsite www.puurs-sint-amands.be ging online.

STAP 4 – Bedeling informatiefolder

Begin juni 2017 viel in alle brievenbussen van de gemeente Puurs en de gemeente Sint-Amands een informatiefolder over de redenen tot fusioneren.

STAP 5 – Infomomenten (15 en 22 juni 2017)

Van bij de eerste gesprekken werden onze inwoners voldoende geïnformeerd en uitgenodigd op de infomomenten over de gezamenlijke toekomst van Sint-Amands en Puurs.

STAP 6 – Aanstelling onafhankelijk studiebureau

De gemeenteraden van Sint-Amands en Puurs stelden op respectievelijk 26 juni 2017 en 3 juli 2017 een onafhankelijk studiebureau met ervaring in samenwerking en gemeentelijke fusies aan om een fusierapport op te maken.

STAP 7 – Infomomenten fusierapport

Op 4 (Lippelo), 5 (Oppuurs), 6 (Sint-Amands) en 7 (Puurs) september 2017 organiseerden de gemeenten Sint-Amands en Puurs vier infomomenten. IDEA Consult stelde tijdens deze infomomenten het fusierapport voor aan onze inwoners. Nadien kregen zij de tijd om vragen en opmerkingen te formuleren.

STAP 8 – Bevestiging intentie tot fusioneren

Op 18 september 2017 spraken de gemeenteraden van Sint-Amands en Puurs zich, op basis van het fusierapport, principieel uit over een bestuurlijke fusie.

STAP 9 – Inventaris van alle werkdomeinen

Fusieteam gaat aan de slag om de vele praktische details op te lijsten en op te lossen.

STAP 10 – Definitieve beslissing

Op 20 november 2017 gaven de gemeenteraden van Sint-Amands en Puurs definitief groen licht voor de fusie van beide gemeenten vanaf 1 januari 2019. De naam voor de nieuwe gemeente is Puurs-Sint-Amands.

STAP 11 – Decreet van de Vlaamse overheid

Het Vlaams Parlement legt in de loop van 2018 per decreet vast dat beide gemeenten fusioneren.

STAP 12 – Gemeenteraadsverkiezingen (14 oktober 2018)

De burgers kiezen op gezamenlijke lijsten, aangezien het gaat over de bestuursploeg die vanaf 1 januari 2019 bestuurt.

Icons5

STAP 13 – De fusie wordt een feit (1 januari 2019)

De twee gemeenten/rechtspersonen Puurs en Sint-Amands houden op te bestaan en de nieuwe fusiegemeente/rechtspersoon onder de nieuwe naam Puurs-Sint-Amands neemt alle rechten en plichten over. De nieuw verkozen bestuursploeg gaat aan de slag in de nieuwe gemeente.