Afgewerkt fusierapport

De gemeenten Sint-Amands en Puurs wilden niet over één nacht ijs gaan om een beslissing te nemen over een fusie. Daarom beslisten beide gemeenteraden (respectievelijk op 26 juni en 3 juli) tot de aanstelling van een onafhankelijk studiebureau. Dit studiebureau nam de tijd om een fusierapport op te maken. Dit rapport bevat een objectieve analyse van de bestaande situatie en brengt de voor- en nadelen van een fusie grondig in kaart. Op basis van deze analyse hebben de gemeenteraden van Puurs en Sint-Amands op 20 november 2017 definitief groen licht gegeven voor een fusie van beide gemeenten vanaf 1 januari 2019.

Voorstelling fusierapport

Wij stelden dit fusierapport op vier momenten aan de burgers voor. Naast de voorstelling van het fusierapport werd er ook tijd vrijgemaakt voor een vragenronde.

Infomomenten juni 2017

Van bij de eerste gesprekken wilden we onze inwoners voldoende informeren. Daarom werden de burgers uitgenodigd op twee infomomenten over de gezamenlijke toekomst van Sint-Amands en Puurs. Op 15 juni 2017 vond een eerste infomoment plaats in Sint-Amands (GC de Nestel). Op 22 juni 2017 was het de beurt aan Puurs (JOC WIJland).

Om het uur gaf een onafhankelijk studiebureau een toelichting over de huidige toestand in Vlaanderen m.b.t. gemeentelijke fusies. Na deze algemene uitleg kregen inwoners de kans om plaats te nemen aan een van onze praattafels, bemand door personeelsleden van zowel Puurs als Sint-Amands. Zo konden inwoners vragen stellen, bedenkingen plaatsen, bezorgdheden uiten over een eventuele fusie. Achteraf konden aanwezigen gezellig napraten in ons praatcafé.

Het infomoment in Sint-Amands lokte ongeveer 190 inwoners, terwijl het infomoment in Puurs zo’n 90 inwoners lokte.

Website, mail en telefoon

Via deze website, sociale media en het gemeentelijk infoblad houden we je op de hoogte van de verdere plannen.

Met vragen of opmerkingen kan je ook steeds bij ons terecht.