Nieuwe straatnamen

Identieke of sterk gelijkende straatnamen zijn niet mogelijk in de nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands. Naar aanleiding van de verplichte wijzigingen voor de fusie, werd ook beslist om ook een aantal straatnamen aan te passen omdat de huidige situatie verwarring schept voor veiligheidsdiensten en postbedrijven. Om deze reden zal in sommige straten samen met een nieuwe straatnaam eventueel ook een nieuwe nummering worden doorgevoerd. 

In totaal krijgen 3 straten in Puurs en 2 straten in Sint-Amands een nieuwe naam. De huisnummers worden NIET gewijzigd. De gemeentebesturen erkennen dat een adreswijziging de nodige ongemakken met zich meebrengt. De inwoners van de straten waarvan de naam wijzigt, hebben persoonlijk een brief ontvangen met meer informatie en zullen in het najaar van 2018 nog verder persoonlijk op de hoogte worden gebracht van wat ze al dan niet moeten in orde brengen. 

Volgende identieke straatnamen worden gewijzigd:  

 • Puurs: Broekstraat en Kruisveld 
 • Sint-Amands: Kerkstraat en Schoolstraat 

Volgende sterk gelijkende straatnaam wijzigt van naam:

 • Heide in Puurs (Heidestraat in Sint-Amands blijft bestaan). 

Hoe verloopt de straatnaamwijziging? 

Opstellen lijst (december 2017) 

Op basis van een objectieve weging rond het aantal bewoners en ondernemingen in de verschillende straten werd beslist in welke gemeente 1 van de 2 identieke of sterk gelijkende straatnamen moet wijzigen. Op basis hiervan werd de definitieve lijst goedgekeurd door beide colleges van burgemeester en schepenen. 

Bewoners kregen inspraak (januari 2018) 

Alle bewoners en eigenaars van de betrokken straten werden begin januari 2018 aangeschreven en kregen tot 31 januari 2018 de mogelijkheid om hun keuze uit de voorgestelde of door de bewoners zelf voorgestelde nieuwe straatnamen door te geven.  

Keuze van nieuwe straatnamen (26 maart 2018) 

Het fusieteam bundelde de keuzes van de bewoners en eigenaars en legde de voorstellen voor aan de colleges van burgemeester en schepenen. De colleges stelden eind maart 2018 de nieuwe straatnamen voor aan de gemeenteraden, die deze nieuwe namen op 26 maart 2018 principieel goedkeurden:

Voorstel van nieuwe straatnamen

 • Sint-Amands
  • Schoolstraat: Baroniestraat
  • Kerkstraat: Oude Kerkstraat
 • Puurs
  • Heide: Puursheide
  • Broekstraat: Liezelbroek
  • Kruisveld: Reigerveld

Openbaar onderzoek (april-mei 2018) 

De volgende stap was een openbaar onderzoek over het voorstel voor de nieuwe straatnamen, gevolgd door behandeling van de eventuele bezwaren.

Het openbaar onderzoek liep van 4 april 2018 tot en met 3 mei 2018 . Het dossier lag in Puurs ter inzage bij de Infobalie van het Gemeentehuis, Hoogstraat 29 te 2870 Puurs, en in Sint-Amands ter inzage bij de gemeentelijke dienst Bevolking, Livien Van der Looystraat 10 te 2890 Sint-Amands.

Eventuele bezwaren en/of opmerkingen konden aan het college van burgemeester en schepenen, Hoogstraat 29 te 2870 Puurs of Livien Van der Looystraat 10 te 2890 Sint-Amands, worden verstuurd.

https://www.puurs.be/nieuwsdetail/2897/bekendmaking-openbaar-onderzoek-van-de-straatnaamwijzigingen-in-puurs
https://sint-amands.be/403-bekendmaking-openbaar-onderzoek-van-de-straatnaamwijziging-in-sint-amands

Goedkeuring gemeenteraad (4 juni 2018) 

Na het openbaar onderzoek volgde de uiteindelijke vaststelling van de nieuwe straatnamen door beide gemeenteraden op maandag 4 juni 2018. 

Uitvoering (september-december 2018) 

De nieuwe straatnamen zijn bekend en in het najaar van 2018 worden de betrokken inwoners, eigenaars en handelaars verwittigd wat er tegen eind 2018 nog moet gebeuren. Eind december 2018 worden ook de nieuwe straatnaamborden geplaatst. 

Wanneer wijzigt mijn adres? 

De nieuwe straatnamen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2019. 

Wat met de postcodes? 

De postcodes 2870 en 2890 blijven behouden. Als gemeentenaam geef je vanaf 1 januari 2019 ‘Puurs-Sint-Amands’ op. 

Wat moet ik doen (en wat moet ik niet doen)? 

Een overzichtelijk overzicht over wat je nog moet aanpassen, of wat voor jou wordt gedaan, vind je hier:

20181217_Brochure_Wat te doen_V1