Waarom denken aan fusie?

Sint-Amands en Puurs zijn overtuigd dat besturen voldoende schaalgrootte nodig hebben om hun taakstelling op een professionele manier te blijven vervullen. Tegelijk is nabijheid een belangrijk uitgangspunt, maar met een gezamenlijk inwonersaantal van 26.000 blijft dit verzekerd.
Icons3

Een eigentijdse en nabije dienstverlening

Toegankelijke dienstverlening staat centraal in het fusieverhaal. Zo behouden en versterken we in beide gemeenten loketdiensten, containerpark en lokalen voor verenigingen. Als grotere gemeente kunnen we bijkomend online diensten uitbouwen om je snel en efficiënt te helpen.

Icons2

Een financieel sterk bestuur

De schuldovername door de Vlaamse overheid (500 euro per inwoner) versterkt de financiële draagkracht van de nieuwe gemeente. Er komt meer ruimte voor investeringen en geeft uitzicht op verlaging van de personenbelasting.

Icons1

Meer efficiëntie en slagkracht

De integratie van de gemeentelijke diensten resulteert in meer specialisatie van onze medewerkers, meer impact naar hogere overheden en het beste van twee werelden voor onze inwoners.

Waarom nu?

De beslissing om een fusie te onderzoeken kwam niet toevallig in 2017. Daar waren een aantal goede redenen voor.

De voordelen voor ‘vroegbeslissers’

Gemeentebesturen die in 2017 de fusieknoop doorhakten, hebben twee grote voordelen:

  • De Vlaamse overheid verzekert een schuldovername van 500 euro per inwoner. Deze bonus van 13 miljoen euro is goed nieuws voor de gemeentekas, en dus ook voor jou! Op die manier ontstaat meer ruimte voor investeringen en zouden de belastingen kunnen dalen.
  • In deze fase spreken we over een vrijwillige fusie. Als gemeente kunnen we zelf een positieve en vrijwillige keuze maken voor de partner die het best bij ons past. Het is niet zeker of dit in de toekomst zo zal blijven.

Toenemende druk op kleine besturen

Het is vandaag voor kleinere gemeenten niet gemakkelijk om de verwachtingen van hun burgers waar te maken. In de toekomst komen hier nog extra verantwoordelijkheden bij, zonder dat de middelen in dezelfde mate groeien.

Vandaag zijn Puurs en Sint-Amands sterke gemeenten met een goed uitgebouwde dienstverlening en een degelijke infrastructuur. We willen niet alleen vandaag, maar ook morgen aan de verwachtingen van onze inwoners kunnen voldoen. Daarom zetten we proactief de stap richting fusie.